Saltvandsakvariet på Fiskeri- og Søfartsmuseet består af to selvstændige anlæg - et karantæneanlæg og et udstillingsanlæg - som har hver deres vandbehandling. Begge anlæg forsynes med havvand, der pumpes ind fra Vadehavet neden for museet.

Havvandet filtreres først gennem et tromlefilter, der fjerner alle urenheder over 60 my. Dernæst ledes vandet gennem proteinskimmere, som fjerner alle proteiner og herefter brændes alle farvestoffer væk med ozon. Resterende urenheder i vandet tilbageholdes i sandfiltrene. Tilbage er der nu kun opløste stoffer som f.eks. nitrit, der omdannes til nitrat i vores biofilter og samtidig fungerer som højdetank. Derefter uv-bestråles vandet, så virus, bakterier og alger bliver dræbt.

Akvariets saltvand nedkøles til 14 grader, iltes kontinuerligt og saltindholdet reguleres til omtrent 30 promille. Ph-værdien er ca. 8 og der tilsættes kalk og forskellige sporstoffer efter behov. Temperaturen på 14 grader er et kompromis. Nogle af akvariets dyr vil gerne have det varmere og andre - f.eks. dyrene fra den dybere del af Nordsøen - vil gerne have det koldere.

Udstillingsanlægget inderholder ca. 300.000 liter vand. Vandet cirkuleres døgnet rundt gennem anlægget med ca. 130.000 liter i timen, da det tilstræbes at alle akvarierne har et vandskift en gang i timen. Ca. 10 procent af vandet udskiftes om ugen.

Åbningstider & Priser

HUSK: Altid gratis adgang for børn og unge under 18 år

Tilmeld nyhedsbrev


 

Fiskeri- og Søfartsmuseet | Saltvandsakvariet - Tarphagevej 2 | 6710 Esbjerg V | Tlf.: 76 12 20 00 | Fax.: 76 12 20 10 | fimus@fimus.dk