Fiskeri- og Søfartsmuseets samlinger består af genstande, præparater, fotos og arkivalier fra museets emneområder. Museet arbejder både med kulturhistorie og naturhistorie, og samlingerne spænder vidt, fra fiskeredskaber, fartøjer og søkort til knogler og vævsprøver fra sæler og hvaler. Samlingerne registreres løbende, og de kulturhistoriske dele offentliggøres på nettet gennem Kulturstyrelsens hjemmeside Museernes Samlinger.

samlinger

Aflevering af genstande
Har man genstande eller andet, som man ønsker at overdrage til museet, er det bedst at kontakte museet forinden og få en aftale med en af museets medarbejdere.  

 

 

Esbjergkuttere
Museet har oplysninger om og fotos fra Esbjergs kutterflåde siden slutningen af 1800-tallet. En stor mængde oplysninger om de enkelte kuttere kan ses i fortegnelsen over Esbjergkuttere gennem mere end 125 år

Et stort udvalg af fotos af Esbjergkuttere fra Fiskeri- og Søfartsmuseets arkiv kan ses på internettet. Læs mere.

De årlige fiskeriårbøgers oplysninger om hver enkelt kutter er lagt på internettet af Esbjerg Byhistoriske Arkiv.

Åbningstider & Priser

HUSK: Altid gratis adgang for børn og unge under 18 år

Tilmeld nyhedsbrev


 

Fiskeri- og Søfartsmuseet | Saltvandsakvariet - Tarphagevej 2 | 6710 Esbjerg V | Tlf.: 76 12 20 00 | Fax.: 76 12 20 10 | fimus@fimus.dk