Hvad skal du gøre?

Der findes i Danmark et beredskabet for havpattedyr, som har til formål at medvirke til overvågning af sæler og hvalers sundhedsstatus samt sikre en hurtig aflivning af syge og nødlidende havpattedyr. Ser eller finder du en syg eller svækket sæl/hval, så lad dyret ligge og kontakt den nærmeste lokale enhed under Naturstyrelsen - eller Fiskeri- og Søfartsmuseet på tlf. 76 12 20 00.

sæl med blod om  munden

 

Forladte sælunger/hylere

I Danmark føder de spættede sæler deres unger i juni og juli måned. I denne periode kan du derfor opleve, at der ligger sælunger på stranden. Dem skal du lade være. Det er ikke unormalt at moderen i kortere perioder kan forlade sin unge for at søge føde. Ligeledes kan mor og unge blive adskilt hvis de f.eks. bliver forstyrret. Du kan opleve, at sælungerne hyler, men det betyder ikke nødvendigvis, at moderen er forsvundet. Hvis sælen lades i fred, er der mulighed for, at moder og unge atter finder hinanden igen. Hvis sælungen ligger samme sted på stranden i mere end et døgn, kan ungen være forladt. Du kan da kontakte den lokale vildtkonsulent eller Fiskeri- og Søfartsmuseet. Hvis du vil læse mere om forladte sælunger, kan du læse mere hos Naturstyrelsen.

Hvad er beredskabet?
Siden 1991 har der fundet en systematisk indsamling af informationer om havpattedyr sted som et tæt samarbejde mellem Naturstyrelsen, Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum i København og DTU Veterinærinstituttet.

Beredskabsplanen blev senest revideret i 2012 af en arbejdsgruppe sammensat af repræsentanter fra Naturstyrelsen, DTU Veterinærinstituttet, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum samt Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

En del af de strandede havpattedyr bliver indsamlet og undersøgt på DTU Veterinærinstituttet. Derudover udtages vævsprøver, der kan indgå i forsknings- og monitoreringsprojekter. Skeletterne fra udvalgte strandede havpattedyr sikres af Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum. Skeletterne indgår i de to museers samlinger og bidrager til både forskning og formidling.

Alle oplysninger om de registrerede og indsamlede havpattedyr samles i en database, der administreres af Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum. Hvert år samles registreringerne i en beredskabsrapport.

Du kan læse den nyeste rapport fra 2014 her. Registreringerne omfatter udelukkende dødfundne eller aflivede havpattedyr. Udover en opgørelse over strandede havpattedyr fra 2014 findes bagerst i rapporten et appendiks indeholdende procedure for indberetning af strandede havpattedyr.

Du kan se de tidligere beredskabsrapporter her:
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006-07

Åbningstider & Priser

HUSK: Altid gratis adgang for børn og unge under 18 år

Tilmeld nyhedsbrev


 

Fiskeri- og Søfartsmuseet | Saltvandsakvariet - Tarphagevej 2 | 6710 Esbjerg V | Tlf.: 76 12 20 00 | Fax.: 76 12 20 10 | fimus@fimus.dk