Et besøg på en af de danske platforme på Nordsøen er stort set udelukket for andre end de mennesker, der arbejder derude. Det samme gælder de store vindmølleparker, som siden år 2000 er skudt op i danske farvande. Nu præsenterer Fiskeri- og Søfartsmuseet en helt ny udstilling, der åbner døren til en verden, som de færreste har besøgt, og som er dybt fascinerende at opleve.

Udstillingen ”Energi fra Havet – Dansk offshore på Nordsøen” tager dig med ud på platformene på havet, under platformene på havbunden, ned i undergrunden og op i luften, hvor Nordsøen åbner sig i helikopterperspektiv. Vi løfter sløret for en vigtig del af Danmark, som normalt ikke er synlig for offentligheden, og vi giver en grundviden om, hvordan olie, gas og vindkraft produceres i dag og anvendes til at holde Danmark i gang.

Udstillingen ”Energi fra havet – Dansk offshore på Nordsøen” er realiseret takket være en fornem donation fra A.P. Møller Fonden. Udstillingen åbnedes officielt d. 8. september 2016.

Velkommen til en helt ny verden på Fiskeri- og Søfartsmuseet – velkommen til ”Energi fra Havet”.


 

Fakta

Efterforskningen efter olie og gas i den danske del af Nordsøen blev indledt i 1960’erne, og i 1972 kunne man åbne det første producerende danske oliefelt, Dan-feltet. De første aktører var A.P. Møller og partnerne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). I dag drives adskillige producerende olie- og gasfelter af forskellige operatører i den danske del af Nordsøen.
I 2000’erne blev også havmølleparker føjet til energiproduktionen på Nordsøen. Esbjerg er base for Nordsøens offshoreaktiviteter, og aktiviteterne har stor betydning for dansk økonomi. Udviklingen af den danske offshoreindustri er en del af Fiskeri- og Søfartsmuseets ansvarsområde. Offshoreaktiviteterne på Nordsøen er en fast del af museets forsknings- og indsamlingsprogram.


FOGA INFO

FOGA ApS (”Fiskernes Orientering om Olie og Gas Aktiviteter”) indsamler og distribuerer information om offshoreaktiviteter til havs til fiskere og andre i den maritime sektor. Formålet er at forebygge uheld i forbindelse med offshoreaktiviteter. Hver uge kan det aktuelle overblik findes her

Pressebilleder

Klik på billederne for at se billederne i en højere opløsning (åbner nyt vindue)


Åbningstider & Priser

HUSK: Altid gratis adgang for børn og unge under 18 år

Tilmeld nyhedsbrev


 

Søren Byskov fortæller om den 
kommende udstilling.


Lars Holm fortæller om borekerner.


Jens Peter Riber fortæller om sikkerhed
mm. på platformene på Nordsøen.


Johannes Kromann Bie fortæller om energiproduktionen på Nordsøen.


Jens Peter Riber fortæller, hvorfor man skal besøge vores offshore udstilling.

Fiskeri- og Søfartsmuseet | Saltvandsakvariet - Tarphagevej 2 | 6710 Esbjerg V | Tlf.: 76 12 20 00 | Fax.: 76 12 20 10 | fimus@fimus.dk