Kølsvinet fra Knudedyb er tilbage. Efter 6 års konservering kom de unikke og næsten 800 år gamle vragdele fra middelalderen i juni 2012 tilbage på Fiskeri- og Søfartsmuseet.

D. 24. april 2006 bragte rejetrawleren E 4 ”Ho Bugt” fire vragdele med ind til Esbjerg havn efter at have bjærget dem på en fiskeplads i Knudedyb mellem Mandø og Fanø. Der var tale om dele fra et gammelt træskib: 2 planker, 1 bundstok og 1 kølsvin (mastefod). I alle delene kunne der ses trænagler og huller efter sådanne.

Vragdelene stammer efter alt at dømme fra en skibstype, der hedder en ”kogge”, som i 1200-tallet sejlede med varer til bl.a. Ribe. Dette var middelalderens typiske fragtskib, og resterne af dette fartøj ligger formentlig stadig begravet i sandet et sted i Vadehavet.

Vragdelene blev bragt til Fiskeri- og Søfartsmuseet, og derefter omgående til Konserveringscenter Vest i Ølgod. Her blev kølsvinet ved hjælp af analyse af træets årringe (dendrokronologi) dateret til 1200-tallet, nærmere bestemt fældet i år 1264. Efter seks års konservering i Ølgod og på Nationalmuseet er delene tilbage på Fiskeri- og Søfartsmuseet, og det store kølsvin kan opleves i museets Fiskeriudstilling.

Der er aldrig tidligere fundet så store og velbevarede skibsdele fra skibe, som besejlede Vadehavet og Ribe i byens storhedstid i middelalderen. Det er derfor med stolthed, at museet i sin udstilling om 1000 års søfart fra Vadehavet kan vise fund fra denne spændende periode af områdets søfartshistorie. Et kølsvin - eller mastefod, som det også kaldes - er et stykke massivt egetræ, der ligger oven på kølen i et træskib. Kølsvinet fra Knudedyb er mere end fire meter langt, og der er en tydelig fordybning i træet, hvor masten har været placeret.

Kølsvin presse 3

Åbningstider & Priser

HUSK: Altid gratis adgang for børn og unge under 18 år

Tilmeld nyhedsbrev


 

Fiskeri- og Søfartsmuseet | Saltvandsakvariet - Tarphagevej 2 | 6710 Esbjerg V | Tlf.: 76 12 20 00 | Fax.: 76 12 20 10 | fimus@fimus.dk