Fiskeri- og Søfartsmuseet har som alle statsanerkendte museer en forpligtelse til at drive forskning inden for sine ansvarsområder, der omfatter såvel kultur- som naturhistorie.

Kulturhistorisk arbejder museet med

  • Det danske fiskerierhverv i alle dets former, dets kulturhistorie samt social- og erhvervsstruktur
  • Kystkulturens alsidige udnyttelse af kystens og havets ressourcer
  • Den offshore-baserede udnyttelse af naturens energiressourcer
  • Alle aspekter af søfartens fortid og nutid centreret omkring de vestjyske havne og farvande, herunder vadehavsregionen og Nordsøen
Forskningen finder sted inden for rammerne af Center for Maritim- og Erhvervshistorie (CME), som museet driver i samarbejde med Danmarks Industrimuseum i Horsens og Syddansk Universitet. 

Naturhistorisk arbejder museet med

  • Det danske havmiljø og sammenhænge mellem havets organismer og de menneskelige aktiviteter
  • Vadehavets naturforhold
  • Havpattedyr i danske farvande

 

40 års forskning ved Fiskeri- og Søfartsmuseet - Artikel i Fiskeri- og Søfartsmuseets årbog Sjæk'len 2007

Åbningstider & Priser

HUSK: Altid gratis adgang for børn og unge under 18 år

Tilmeld nyhedsbrev


 

Fiskeri- og Søfartsmuseet | Saltvandsakvariet - Tarphagevej 2 | 6710 Esbjerg V | Tlf.: 76 12 20 00 | Fax.: 76 12 20 10 | fimus@fimus.dk