Status
Selvejende institution, stiftet i 1962. Statsanerkendt som kultur- og naturhistorisk specialmuseum i 1972.

Museets historie
Fiskeri- og Søfartsmuseet/Saltvandsakvariet blev åbnet for publikum i april 1968. Fra begyndelsen indeholdt museet en fiskerihistorisk udstilling samt et saltvandsakvarium foruden diverse baglandsfaciliteter. I 1976 blev museet udvidet med et sælarium, og i 1989 indviede man første etape af en frilandsudstilling, som siden løbende er blevet udbygget. I 1994 oprettede museet en forskningsenhed, som siden 2000 har været drevet i samarbejde med Syddansk Universitet, fra 2016 under navnet Center for Maritim- og Erhvervshistorie (CME). I 1999 indviedes en knap 1.000 m2 stor museumsblok i 5 etager med udstillingslokale samt bibliotek, genstandsmagasiner, arkiv, kontorer og øvrige museale baglandsfaciliteter. I forbindelse med bygning af den nye museumsblok blev der etableret et særudstillingslokale i den oprindelige bygnings østfløj, og undervisningslokalerne blev moderniseret. I 2002 åbnede et nyindrettet og udvidet saltvandsakvarium, i juni 2013 åbnede et moderniseret sælarium, og i 2014 åbnede en nyetableret Vadehavspavillon.

Ansvarsområde
Fiskeri- og Søfartsmuseet er kultur- og naturhistorisk specialmuseum for:

  •  dansk fiskerimuseet-omkring-1980
  •  dansk offshore
  •  dansk havmiljø
  •  danske havpattedyr
  •  vestjysk søfart
  •  Vadehavets kultur- og naturhistorie


Læs mere om:

Fiskeri- og Søfartsmuseets historie

Museets vedtægter

Museets bestyrelse

Museets organisation

Museets overordnede strategi

Arbejdsplan 2015-2018

Årsberetning 2015

Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering 2014


Zoologiske anlæg

Fødevarestyrelsen - Fødevareregion Vest, Veterinærafdeling Syd fører tilsyn med museets zoologiske anlæg.

Åbningstider & Priser

HUSK: Altid gratis adgang for børn og unge under 18 år

Tilmeld nyhedsbrev


 

Fiskeri- og Søfartsmuseet | Saltvandsakvariet - Tarphagevej 2 | 6710 Esbjerg V | Tlf.: 76 12 20 00 | Fax.: 76 12 20 10 | fimus@fimus.dk