Naturovervågning
Fiskeri- og Søfartsmuseet har udviklet fire forskellige anvendelsesorienterede undervisningsforløb. Eleverne skal udføre naturovervågning i Nationalpark Vadehavet.
De anvendelsesorienterede undervisningsforløb tager udgangspunkt i Miljøcenter Ribe, TMAP – Trilateral Monitoring and Assessment Program og Fiskeri- og Søfartsmuseets egen overvågning af naturen i Vadehavet.
Undervejs i forløbene bliver der lagt vægt på at introducere eleverne til den naturvidenskabelige tankegang og metode. Derudover dækker undervisningen kernestof og lever op til læreplanens formål inden for blandt andet økologi. Hvert forløb kan ses som en særskilt aktivitet eller sættes sammen til længere forløb – fx i forbindelse med en studietur.


Bundfauna i Vadehavet
Ved Sædden Fyr, tæt på Fiskeri- og Søfartsmuseet, har Miljøcenter Ribe en station, hvor de overvåger forekomsten af bunddyr i vaden. Eleverne følger her samme metode som Miljøcentret og udtager sedimentkerner langs et undersøgelsestransekt. Bunddyrene i sedimentkernerne bliver indsamlet og bragt tilbage til museet til videre til artsbestemmelse.

Varighed: 3 timer
Personer: Maks.: 28 elever
Pris: 2.000 kr.

Vadehavets sæler
Fiskeri- og Søfartsmuseet samarbejder med kollegaer i Tyskland og Holland om at overvåge bestanden af sæler i Vadehavet. Hvert år udfører museet tællinger af sælerne i Vadehavet. Det er derved muligt at få et estimat for populationsstørrelsen af spættede sæler i hele Vadehavsregionen samt et estimat for hvor mange unger, der fødes hvert år.
Undervisningsforløbet tager afsæt i de moniteringsmetoder, som Fiskeri- og Søfartsmuseet benytter til at overvåge sælbestanden i Vadehavet. Eleverne laver optællinger af sæler på fotografier, som museets biologer har taget i forbindelse med én af de årlige sæltællinger.
Eleverne kan derudover deltage i et adfærdsforsøg, hvor dykkeadfærden hos sælerne i museets sælarium undersøges.

Varighed: Ca. 3 timer
Personer: Maks.: 28 elever
Pris: 2.000 kr.

Vadehavets demersale fauna
I Vadehavet overvåger TMAP – Trilateral Monitoring and Asseament Program den demersale fauna. Fiskeri- og Søfartsmuseet har valgt at overvåge den demersale Vadehavsfauna på en prøvetagningsstation i Grådyb tidevandsområdet ved Esbjerg. Den demersale fauna indsamles med bomtrawl fra vores museumskutter E.1 ”Claus Sørensen”. Faunaen artsbestemmes, optælles og måles for at få et indblik i Vadehavets artsrigdom, artssammensætning samt de enkelte populationers struktur.

Varighed: 2 timer
Personer: Maks.: 12 personer
Pris: 3.500 kr.

 


Praktisk information 
Inden besøget tilsendes baggrundsmateriale, som det er oplagt, at eleverne sætter sig ind i før besøget på museet. Ved ankomst uddeles der øvelsesvejledninger. Vejledningerne indeholder også oplæg til en eventuel rapport.

Kontakt tlf.: 7612 2000 - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Åbningstider & Priser

HUSK: Altid gratis adgang for børn og unge under 18 år

Tilmeld nyhedsbrev


 

Fiskeri- og Søfartsmuseet | Saltvandsakvariet - Tarphagevej 2 | 6710 Esbjerg V | Tlf.: 76 12 20 00 | Fax.: 76 12 20 10 | fimus@fimus.dk