Samarbejder

Fiskeri- og Søfartsmuseet har som museum, forskningsinstitution og attraktion et vidt forgrenet net af samarbejdspartnere i både Danmark og udlandet. Gennem årene har museet opbygget tætte forbindelser til en lang række enkeltinstitutioner. Herudover er Fiskeri- og Søfartsmuseet medlem af en række regionale, nationale og internationale samarbejdsorganisationer.

Herunder ses en række af de vigtigste samarbejder. Læs mere om museets samarbejdsrelationer og aktiviteter i den seneste årsberetning.

Generelt

 

Kulturhistorie

 

Naturhistorie

Webitall ApS